Zmiany w składzie jury Biesiady. Niestety nie mogli dotrzeć Barbara Dziekan i Edward Linde-Lubaszenko. Tym samym, jury podczas jubileuszowej Biesiady, składać się będzie z trzech speców w składzie:

Tomasz Rodowicz – aktor, muzyk, reżyser. Przez wiele lat był aktorem w zespole Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice. Jest współzałożycielem i szefem Stowarzyszenia Teatralnego Chorea oraz dyrektorem artystycznym Fabryki Sztuki w Łodzi.

t rodowicz

Łukasz Drewniak – krytyk teatralny z Krakowa

drewniak_lukasz

Krzysztof Sielicki – kierownik literacki Teatru Polskiego Radia z Warszawy

k sielicki