Oto werdykt. Jury w składzie Edward Linde – Lubaszenko– przewodniczący, Remigiusz Caban, Łukasz Drewniak, Ryszard Jakubisiak, przyznaje główny laur – Złoty Róg Myśliwski Króla Jana wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 4.000 zł ufundowaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Teatrowi Przedmieście z Ośrodka Działań Teatralnych Anety Adamskiej w Rzeszowie za spektakl „Święto”.

Srebrny Róg Myśliwski Króla Jana wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 3.000 zł ufundowaną przez Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu Teatrowi Fiakier z Domu Kultury Dorożkarnia z Warszawy za spektakl „Wyjowisko” w reżyserii Stanisława Dembskiego.

Brązowy Róg Myśliwski Króla Jana wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2.000 zł ufundowaną przez Wójta Gminy Horyniec – Zdrój Teatrowi Planeta M. z Poznania za spektakl „Tańce w Ballybeg”” w reżyserii Magdaleny Płanety.

W kategorii indywidualnych dokonań twórczych

Złotą Misę Borowiny wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.700 zł ufundowaną przez Starostę Powiatu Lubaczowskiego – Annie Rozmianiec za role i współpracę reżyserską i koncepcyjną w spektaklu „Pani Koch” Teatru Fuzja z Poznania.

Srebrną Misę Borowiny wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.500 zł ufundowaną przez Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu – Anecie Adamskiej za reżyserię spektaklu „Święto” Teatru Przedmieście z Rzeszowa.

Brązową Misę Borowiny wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.300 zł ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu – Robertowi Stępniewskiemu z Teatru Resursa z Radomia za koncepcję międzypokoleniowego zespołu i trafny dobór repertuaru.

Nagroda specjalna „Róża Horyniecka” ufundowana przez Uzdrowisko Horyniec spółka z o.o wraz z nagrodą pieniężną w wysokości – 1000 zł trafia do Teatru Puk-Puk ze Świdnika za spektakl „Mąka” w reżyserii Katarzyny Marjasiewicz.

Nagrodę rzeczową państwa Marii i Jana Lechowiczów zwana także Nagrodą Nadziei ufundowaną przez Biuro Usług Komputerowych LECH-KOM w Lubaczowie otrzymuje debiutanka Weronika Nawieśniak z „Zespołu Teatralnego Sceny i” z Krakowa, która wystąpiła w spektaklu „Lilje” w reżyserii Joanny Rudkowskiej.

Jak możemy przeczytać w podsumowaniu: Jury jest usatysfakcjonowane wysokim poziomem artystycznym tegorocznej Biesiady, docenia wielką rolę horynieckiego festiwalu w integrowaniu środowiska teatralnego, tworzenia płaszczyzny dla dialogu pokoleń twórców. Cieszy nas różnorodność stylistyczna konkursowych przedstawień, szczerość i pasja poszukiwań artystycznych, czego daliśmy wyraz w po spektaklowych omówieniach. Dziękujemy organizatorom i gospodarzom – Centrum Kulturalnemu w Przemyślu, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Horyńcu Zdroju za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery towarzyszącej spektaklom i spotkaniom. Czekamy z niecierpliwością na kolejną, jubileuszową, 35 edycję horynieckiej Biesiady.

źródło informacji o laureatach: www.ughoryniec.iap.pl